Đồ án môn học lập trình web

Đồ án môn học lập trình web

Khóa Đồ án môn học lập trình web là một chương trình học tập thú vị và thực tế dành cho những bạn muốn học cách xây dựng và triển khai trang web cho nhu cầu của mình. Khóa học tập trung hướng dẫn từng chi tiết bước để ra được sản phẩm hoàn thiện.

Chương trình giảng dạy

1. Chọn đề tài
1 bài giảng
Hướng dẫn chọn đề tài
2. Phân thích, thiết kế hệ thống
2 bài giảng
Hướng dẫn thiết kế cơ sơ dữ liệu cho website bán hàng
Hướng dẫn chọn ngôn ngữ lập trình cho frontend, backend, cơ sở dữ liệu
3. Thiết Kế Giao diện
0 bài giảng
4. Phát triển Front-end
3 bài giảng
Tích hợp Ant Design
Khởi tạo dự án ReactJs
Tích hợp Tailwind CSS
5. Phát triển Back-end
2 bài giảng
Hướng dẫn sử dụng JSON Server tạo APIs
Hướng dẫn quản lý APIs trong cho dự án Reactjs
6. Triển Khai
0 bài giảng
LogoCode4Change

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Ra đời vào năm 2018, Code4Change là một đội ngũ gắn kết chặt chẽ và luôn chuyên tâm vào việc xây dựng sản phẩm, mang đến giải pháp tối ưu cho khách hàng. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, tinh thần đó không hề thay đổi. Chúng tôi mở rộng quy mô với hơn 10 thành viên có chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực chiến, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về dự án, từ việc lên ý tưởng đầu tiên cho đến ra mắt phát hành cuối cùng. 

Danh mục đầu tư của chúng tôi

Liên lạc

Đặt lịch tư vấn miễn phí

© 2023 Code4Change. All rights reserved.