Lập trình website chuyên nghiệp với Next.JS

Lập trình website chuyên nghiệp với Next.JS

Khóa học lập trình website chuyên nghiệp với Next.js tập trung vào việc học cách xây dựng ứng dụng web hiệu quả, nhanh chón, bảo mật và thân thiện với SEO bằng cách sử dụng Next.js - một framework phổ biến và mạnh mẽ của React. Khóa học này được thiết kế để phù hợp với cả người mới bắt đầu và những người đã có kinh nghiệm trong lập trình web.

Chương trình giảng dạy

1. Giới thiệu Next.js
4 bài giảng
Giới thiệu về Nextjs
Lựa chọn App Router hay Page Router
Cài đặt môi trường và khởi tạo dự án mới
Cấu trúc dự án Nextjs
2. App Router
1 bài giảng
Next.js App Router với Server Components
3. Router Handlers
1 bài giảng
Tạo API Endpoint với Router Handlers
4. Layouts
1 bài giảng
Chia sẻ UI giữa các trang với Layouts
5. Rendering và SEO
1 bài giảng
Xử lý rendering để tối ưu cho công cụ tìm kiếm
6. Server Component, Client Component
0 bài giảng
7. Data Fetching
1 bài giảng
Tìm nạp dữ liệu hoạt động như thế nào trong Next.js
8. Streaming và Suspense
1 bài giảng
Cách React Suspense cho phép UI streaming
9. Setup Project
1 bài giảng
Khởi tạo dự án
10. Navigation
2 bài giảng
Tạo một header điều hướng
Tạo một menu điều hướng
11. Xây dựng giao diện người dùng
6 bài giảng
Tạo tính năng Alert
Tích hợp Font
Sử dụng Tailwind Css
Sử dụng Image Component
Tạo Banner có Carousel
Tạo Trang Login
12. Authentication
3 bài giảng
Setup API Service cho dự án
Tích hợp api cho trang login
Set Authorization cho request api
13. Cookie , Local Storage, Session Storage
1 bài giảng
Sử dụng Cookie, Local Storage, Session
LogoCode4Change

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Ra đời vào năm 2018, Code4Change là một đội ngũ gắn kết chặt chẽ và luôn chuyên tâm vào việc xây dựng sản phẩm, mang đến giải pháp tối ưu cho khách hàng. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, tinh thần đó không hề thay đổi. Chúng tôi mở rộng quy mô với hơn 10 thành viên có chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực chiến, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về dự án, từ việc lên ý tưởng đầu tiên cho đến ra mắt phát hành cuối cùng. 

Danh mục đầu tư của chúng tôi

Liên lạc

Đặt lịch tư vấn miễn phí

© 2023 Code4Change. All rights reserved.